Informujemy, że firma DAMPOL realizuje projekt pn.

"Opracowanie innowacyjnej technologii diagnozowania i kontroli tłumików drgań skrętnych wału korbowego silnika spalinowego oraz doboru optymalnych metod regeneracji i remontów".


Cele projektu:

Wzrost konkurencyjności i rozwój działalności firmy DAMPOL w obszarze działalności związanej z regeneracją tłumików drgań skrętnych i zapewnienie gwarancji jakości wykonywanych usług regeneracji oraz oceny jakości, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i koszty użytkowania układów spalinowych.


Planowane efekty:

Opracowanie oraz wdrożenie nowej diagnostyki i doboru metod regeneracji tłumików silników spalinowych w oparciu o nowe na rynku i wysoko-innowacyjne stanowisko do badań dynamicznych tłumików drgań skrętnych, które umożliwi badanie własności użytkowych tłumików na etapie przedregeneracyjnym i poregeneracyjnym oraz wprowadzenie do oferty nowej usługi tj. kompleksowej i pełnej kontroli jakości tłumików gumowych do silników aut osobowych.


Wartość projektu:

2.015.992,66 zł


Wartość dofinansowania projektu:

1.510.212,73 złHome